MAREK SYNOWIECKI

Marek Synowiecki
ur. w Brzegu w 1974 r.
mieszka w Opolu
Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Były doktorant i asystent – pod opieką prof. Zdzisława Jurkiewicza, w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Politechniki Wrocławskiej.

Miłośnik fotografii wszelakiej, aktywny uczestnik lokalnego życia fotograficznego.
Laureat konkursów:
1/ „Wielka Rosja w małym kadrze” organizowanym w ramach 2. opolskiej edycji festiwalu filmów rosyjskich
Sputnik nad Polską – I miejsce, 2017
2/ Szkoła Mistrzów Fotografii Gazety , edycja opolska I miejsce 2013.07 , I miejsce 2013.08
3/ „Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie”, wyróżnienie 2013
4/ „Zmiany” organizowany przez Opolski Festiwal Fotografii, wyróżnienie 2012