KONTAKT/ REGULAMIN

fotoklubopole@gmail.com

 

REGULAMIN Fotoklubu OPOLE przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.
**Cele i zadania Fotoklubu**

1. Dokumentowanie dorobku kulturowego i wartości przyrodniczych regionu i kraju.

2. Nadanie fotografii krajoznawczej twórczego charakteru i wyrazu artystycznego.

3. Propagowanie fotografii krajoznawczej poprzez media społecznościowe oraz

organizowanie wystaw, konkursów, plenerów i warsztatów oraz spotkań autorskich.

4. Fotoklub jest miejscem wymiany poglądów i doświadczeń związanych z fotografią.

**Zasady działania Fotoklubu**

5. Fotoklub jest organizacją Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu
i działa w ramach osobowości prawnej PTTK.

6. Działalnością Fotoklubu kieruje Zarząd wybrany większością głosów na zebraniu

wyborczym w głosowaniu jawnym.

7. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, rzecznik finansowy

i rzecznik prasowy oraz Komisja Artystyczna powoływana przez Zarząd Fotoklubu.

8. Zarząd jest wspierany przez Zespół ds. mediów społecznościowych.

9. Członkiem Fotoklubu może zostać każdy członek PTTK, który zadeklaruje chęć

współpracy i czynne uczestnictwo w życiu klubowym.

10. Brak nieuzasadnionej aktywności twórczej i społecznej spowoduje po roku sprawozdawczym

automatyczną utratę członkowstwa.

11. Sympatycy oraz osoby bez uprawnień członkowskich zainteresowane fotografią mogą

być przyjęte do Fotoklubu na zasadach ustalonych przez Zarząd.

12. Fotoklub podejmuje współpracę z Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK ,

Komisją Fotografii Krajoznawczej przy ZG PTTK, Wojewódzką Biblioteką w Opolu

oraz środowiskami fotograficznymi w Polsce i za granicą.

13. Fotoklub może używać pieczątki oraz papieru firmowego o treści:

Fotoklub OPOLE

przy OR PTTK Śląska Opolskiego45-083 Opole, ul. Barlickiego 2A
Spotkania klubowe odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu (pałacyk) przy ul. Piastowskiej 20 o godzinie 18:00 (wejście boczne).